Parlementair werk

In het Vlaams Parlement werk ik rond een aantal thema’s die mij na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Mijn focus in deze commissie ligt vooral op biologische landbouw en de ondersteuning van onze landbouwers in deze moeilijke tijden. Ook mijn ervaring als schepen bevoegd voor landbouw komt in deze commissie van pas.

Ik ben ook vast lid van de commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid. Als schepen in Duffel, en dus als uitvoerend mandataris, kan ik in deze commissie mee aangeven welke de gevolgen voor onze lokale besturen zullen zijn van beslissingen op Vlaams niveau. Met bijzondere aandacht volg ik ook de materie rond de toekomst van onze parochiekerken.

Daarnaast ben ik plaatsvervangend lid van de commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme & Onroerend Erfgoed en van de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie & Dierenwelzijn. In deze laatste commissie ben ik vooral bezig met thema’s die aansluiten bij mijn lokale bevoegdheden. Dierenwelzijn is zo een thema. Vermits ik eerste schepen van Dierenwelzijn van Duffel ben, is dit een beleidsdomein waar ik zowel op lokaal als op Vlaams niveau actief mee bezig ben.

Naast dit alles heb ik natuurlijk ook nog bijzondere belangstelling voor streekdossiers over mobiliteit en ruimtelijke ordening.

Voor de volledigheid vermeld ik nog dat ik tweede ondervoorzitter ben van de Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte en plaatsvervangend lid van de commissie voor de Opvolging van het Klimaatbeleid in Vlaanderen.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de toestemming tot crematie betreft

van Martine Taelman, Peter Wouters, Michel Doomst, Nadia Sminate, Katrien Schryvers en Sofie Joosen
859 (2015-2016) nr. 1

Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Bestuurszaken 2016-2017

van Bert Maertens, Ward Kennes, Marnic De Meulemeester, Sofie Joosen, Bart Dochy en Willy Segers
951 (2016-2017) nr. 3

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

van Katrien Schryvers, Peter Wouters, Marnic De Meulemeester, Nadia Sminate, Ward Kennes en Sofie Joosen
823 (2015-2016) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over het ontwerp van decreet om blokstaarten een halt toe te roepen

van Sofie Joosen aan minister Ben Weyts
234 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Bedrijfsadviessysteem land- en tuinbouwsector - Overgang van KRATOS 1 naar KRATOS 2

van Sofie Joosen aan minister Joke Schauvliege (Vraag en antwoord)
895 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Trajectcontrole N15 Putte - Stand van zaken

van Sofie Joosen aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
1543 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Verslag van het verslagmoment over de Europese Ministerraden Landbouw van februari, maart, april, mei en juni 2017

namens Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid, verslag door Bart Dochy
1247 (2016-2017) nr. 1

Vraag om uitleg over het intrekken van erkenningen van dierentuinen

van Tinne Rombouts aan minister Ben Weyts
241 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de sluiting van de Olmense Zoo

van Gwenny De Vroe aan minister Ben Weyts
217 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2