Betere regelgeving voor opleidingscentra voor preventiehonden

Door Sofie Joosen op 21 april 2021, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Interventiehonden zijn honden die speciaal getraind zijn om te worden ingezet door het leger, de politie of vergunde bewakingsfirma's.

De wetgeving op de verkoop van honden en katten zorgt voor problemen bij de verkopers van deze interventiehonden. Zij kopen voornamelijk honden aan om ze vervolgens op te leiden en te verkopen aan onder meer het leger, de politie en vergunde bewakingsfirma's. De huidige wetgeving verplicht hen er toe om ook nesten te kweken, doch zijn zij louter bezich met het opleiden en verhandelen van deze interventiehonden.

Hierdoor dreigt er een schaarste aan interventiehonden te ontstaan, gezien de verkopers vaak niet bereid zijn om nesten te kweken. Anderzijds dreigt een zwart circuit te ontstaan doordat de regelgeving naast zich wordt neergelegd.

Het ontwerp van decreet zorgt er voor dat verkopers van interventiehonden niet verplicht worden om nesten te kweken en anderzijds dat er een adequate regelgeving op hen van toepassing is. Door de nieuwe regelgeving zullen de verkopers van interventiehonden dan ook verschillend behandeld worden van de handelaars of kwekers van ‘gewone’ honden, net omdat zij zich in een verschillende situatie bevinden. De eerste categorie zorgt immers voor de specifieke opleiding van de honden alvorens over te gaan tot het verhandelen ervan.

Het volledige ontwerpdecreet kan je hier bekijken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is