Stormloop bij voedselbanken

Door Sofie Joosen op 2 juni 2022, over deze onderwerpen: Landbouw

Nooit eerder moesten zo veel mensen een beroep doen op de voedselbanken als vandaag. Een extra pijnpunt is dat de donaties van de voedingsindustrie fors aan het terugvallen zijn, vorige maand zelfs met 30 procent ten opzichte van het begin van dit jaar. Het zijn ook niet alleen meer de allerarmsten die aanschuiven bij de voedselbanken. Door de hoge energie- en voedselprijzen krijgen ook mensen uit de middenklasse het zeer moeilijk. Gisteren kaartte ik deze problematiek dan ook aan bij minister Jo Brouns in de commissie Landbouw.

Het tekort bij die voedselbanken opvangen kan volgens mij op twee manieren. Enerzijds moet de voedingsindustrie bijkomend worden gesensibiliseerd om toch voedsel te schenken. Anderzijds moeten we natuurlijk inzetten op het voorkomen van voedselverspilling. Ik denk dat iedereen de pijnlijke taferelen heeft gezien op de Antwerpse Meir, waar bij Panos massa’s broden en koffiekoeken in de vuilnisbak werden gedumpt.
Ik kaartte het thema van de voedselverspilling reeds eerder aan in het parlement. Minister Crevits engageerde zich vorig jaar tot het nemen van de gepaste maatregelen in de strijd tegen voedselverspilling en voedselverlies. Er kwam een nieuw Vlaams actieplan. De Vlaamse Regering stelde toen mooie doelen voor om dit probleem aan te pakken. Onder het motto nieuwe bazen nieuwe wetten wou ik van de nieuwe minister van Landbouw Jo Brouns weten hoe hij aankijkt tegen het Vlaams actieplan en of hij in overleg zal gaan met de voedingsindustrie om de donaties van voedsel aan de voedselbanken opnieuw op peil te brengen. Zijn antwoord en het volledige verslag van de commissie kan u raadplegen op volgende link: https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissie...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is