Vlaanderen zoekt naar oplossing voor H3N1-vergoeding

Door Sofie Joosen op 7 november 2019, over deze onderwerpen: Landbouw
kip

Afgelopen lente werden 82 pluimveebedrijven getroffen door het H3N1-virus. Het virus staat geclassificeerd als ‘laag pathogeen’, maar desondanks was schade voor de getroffen bedrijven enorm. “De sector blijft hier een beetje met een kater achter”, stelt Sofie Joosen (N-VA) in de commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. “Bedrijven die ruimden vóór 11 juli 2019 kunnen namelijk geen aanspraak maken op een vergoeding vanuit de federale overheid.” In een vraag om uitleg aan minister van Landbouw Hilde Crevits, peilt ze naar mogelijke pistes om de getroffen bedrijven vanuit de Vlaamse regering te vergoeden. “Er ligt een ontwerp van besluit voor dat aan de Vlaamse regering wordt overgemaakt”, aldus de minister. “Er is dus zicht op een mogelijk alternatief.”

De uitbraak van het H3N1-virus is op meerdere vlakken ‘complex’ te noemen. Het vogelgriepvirus dat verantwoordelijk was voor de voorbije besmetting, is geclassificeerd als een laagpathogeen virus op basis van de standaardprocedures die zijn afgesproken binnen de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE). Daarom geldt er geen verplichte opruiming van de getroffen bedrijven. “Er kon dan ook geen financiële compensatie worden uitbetaald omdat dit kon gezien worden als ongeoorloofde staatssteun”, legt Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits uit. “Deze zomer werd na gesprekken tussen België en de EU toch een akkoord bereikt waardoor getroffen bedrijven toch een vergoeding konden krijgen, al moesten ze aan een aantal voorwaarden voldoen.”

Eén van die voorwaarden is dat er pas steun mag verleend worden nadat er vanuit de federale overheid een verplicht bevel tot ruiming is gekomen. Pas op 11 juli 2019 verscheen het koninklijk besluit dat nodig was om in die ruiming met uitzicht op een vergoeding te voorzien. “Heel wat van de getroffen bedrijven hadden toen eigenlijk hun stallen al leeggemaakt”, reageert Vlaams parlementslid Sofie Joosen. “Ze hadden dus proactief al een initiatief genomen om het probleem aan te pakken en werden dan geconfronteerd met het feit dat ze eigenlijk beter gewacht hadden om op die vergoeding aanspraak te kunnen maken.”

Minister Crevits erkent de problematiek. “Mijn voorganger heeft aan het Departement Landbouw en Visserij de opdracht gegeven om de regeling die door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd was, aan te passen tot een steunregeling voor de herbevolking van de stallen ten voordele van de getroffen pluimveehouders die hun stallen vrijwillig ruimden, omdat daar de ruimte zit voor ons”, stelt ze. “Op deze manier blijven die bedrijven die niet van de federale vergoedingsregeling konden genieten, ook niet volledig in de kou staan indien ze voldoen aan de voorwaarden van de Vlaamse steunregeling. Het aangepaste ontwerp van besluit werd intussen positief geadviseerd door de inspecteur van Financiën en het begrotingsakkoord werd door ons aangevraagd. We zullen dit dossier ter goedkeuring voorleggen aan de Vlaamse Regering.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is