We moeten debat over einde van dolfinarium durven voeren

Door Sofie Joosen op 28 maart 2019, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn
Sofie Joosen

Tijdens de plenaire vergadering van woensdag 27 maart stelde Bart Dochy (CD&V) een actuele vraag aan minister van Dierenwelzijn Ben Weyts over het voor het voortbestaan van het dolfinarium in Brugge en de mogelijke afbouw van dierentuinen. Dit onderwerp ligt mij nauw aan het hart, ik stelde hierover al enkele schriftelijke vragen aan de minister (bijvoorbeeld deze: https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/schriftelijke-vr...) en interpelleerde daarom ook kort tijdens de actuele vraag van collega Dochy:

"De normen voor het houden van dolfijnen zijn vastgelegd in een ministerieel besluit van 1999. Laten we toegeven dat inzake dierenwelzijn 1999 een eeuwigheid geleden is. Vanaf het najaar 2019 zullen de nieuwe besluiten van de Vlaamse Regering over de dierentuinen van kracht worden. Dan zal uiteraard ook het dolfinarium in Brugge zich in regel moeten stellen. Dat zal een invloed hebben op onder andere de omstreden fotosessies die ze organiseren.

Ook is er nog een aanbeveling op lange termijn, waardoor een buitenbassin nog steeds niet wordt gerealiseerd. Als we dierenwelzijn in Vlaanderen ernstig nemen, moeten we wel degelijk het debat over het dolfinarium durven te voeren."

Na tussenkomsten van de andere parlementaire fracties, gaf minister Weyts ons onderstaand antwoord. We zullen nu samen bekijken hoe we met het oog op dierenwelzijn de discussie over de toekomst van dolfinaria kunnen voeren!

Minister Weyts: ... "Ik zou graag hebben dat het debat ten minste wordt gevoerd over de vraag of het nog zinvol is om in deze tijden dolfijnen te houden in gevangenschap, gelet op alle criteria die ik heb geschetst, namelijk geen bedreigde diersoort zijn, het bij uitstek gewoon zijn om in een heel ruime omgeving te zitten en niet in een bassin... Ik heb alle criteria geschetst. Ik vind dus dat het onze job is om keuzes te maken, net zoals we dat hebben gedaan wat de nertsen betreft, net zoals we er inderdaad voor hebben gekozen dat men in circussen geen wilde, exotische dieren meer mag houden. Dan kan je evengoed in een evolutie, met voortschrijdend inzicht, tot het inzicht komen dat dolfijnen houden in gevangenschap en die heel stressgevoelige en intelligente dieren kunstjes laten verrichten in ruil voor dode vissen, geen goed idee is.

Ik denk dat het nog altijd mijn recht is om die mening te vertolken, zeker gezien de aanleiding, namelijk een ministerieel besluit dat ingrijpt op de normen die worden opgelegd voor het houden van zeezoogdieren. Ik wou dan duidelijk niet het signaal geven aan het dolfinarium of aan wie dan ook dat we in de verre toekomst nog zullen doorgaan met het tolereren daarvan, alleszins niet als het aan mij ligt. Ik sta ook niet voor een onmiddellijke sluiting. Dat moet men ook niet zeggen. Ik sta, als het aan mij ligt, voor een uitdoofscenario, en dat zal ook nog wel zijn tijd nodig hebben.

Ik heb dus gewoon uiting gegeven aan mijn overtuiging, aan mijn mening, en ik denk dat we inzake dierenwelzijn ook wat dolfijnen betreft, zijn geëvolueerd."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is