“We versterken een landschappelijk waardevol valleilandschap”

Door Sofie Joosen op 6 maart 2019, over deze onderwerpen: Duffel

De Vlaamse regering heeft het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Openruimtegebieden Beneden-Nete' in de gemeenten Lier en Duffel definitief vastgesteld. Het plan zet 35 hectare nietontwikkeld woon- en industriegebied in de Vallei van de Nete om naar een groene bestemming en vrijwaart zo het valleigebied van verdere bebouwing.

De vastlegging van het gewestelijk RUP is het resultaat van een traject dat de Vlaamse overheid in gang zette in 2016. “Met dit RUP zetten we belangrijke stappen vooruit in het klimaatbestendig maken van Lier en Duffel”, zegt Vlaams minister van Omgeving en Natuur Koen Van den Heuvel (CD&V). “De ontwikkeling van de natuur- en groengebieden zorgt voor meer biodiversiteit, meer overstromingsveiligheid én meer kwalitatieve en toegankelijke groene ruimte in een sterk verstedelijkte regio. Tegelijk zetten we in op het behoud en het versterken van een landschappelijk waardevol valleilandschap met markante erfgoedsites zoals het Hof van Lachenen, het Ringenhof en de Anderstadhoeve”

De stad Lier zal die groengebieden verder inrichten als onderdeel van het Landschapspark Pallieterland. “Op die manier maken we de realisatie van een multifunctioneel ingerichte groene en blauwe ader door het stedelijk gebied Lier mogelijk”, stelt Van den Heuvel. “Daarnaast zullen De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap Natuur en Bos in het kader van het Sigmaplan de bestaande gecontroleerde overstromingsgebieden in Lier omvormen naar nieuwe getijdennatuur en er een aantal bijkomende natte natuurgebieden ontwikkelen.”

De bestaande gecontroleerde overstromingsgebieden Anderstad 1 en 2 en de Polder van Lier krijgen een nieuwe invulling. Een deel wordt ontpolderd, zodat het gebied opnieuw onder invloed van de getijdenwerking op de Nete komt en er nieuwe getijdennatuur onder de vorm van slikken en schorren ontstaat. Andere delen van de overstromingsgebieden krijgen een invulling als 'wetland', met vijvers en brede rietkragen. De vijvers rond het Hof van Lachenen en de Anderstadvijvers zullen ook ingezet worden voor natuurontwikkeling: door wetlands te ontwikkelen, ontstaat er een nieuw leefgebied voor onder andere de roerdomp, een reigerachtige.

 

Artikel uit Gazet Van Antwerpen door Chris Van Rompaey

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is