Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Sofie Joosen op 13 juli 2017, over deze onderwerpen: Landbouw, Leefmilieu

Woensdag 12 juli stelde Sofie de laatste vraag van het parlementaire jaar in de commissie Landbouw. Aanleiding was het jaarlijkse bio-rapport dat verscheen op 3 juli. Dat rapport was een goed rapport, meer bio-boeren, meer areaal, meer consumptie, meer actoren in de sector,...  Alle parameters staan …

Door Sofie Joosen op 29 maart 2017, over deze onderwerpen: Landbouw, Leefmilieu

Onze partij is er van overtuigd dat een duurzamer landbouw- en voedingssysteem de toekomst is. In een ruime betekenis wordt dat landbouwmodel omschreven als agro-ecologie. Het is van zeer groot belang dat Vlaanderen nu ten gronde nadenkt over hoe we agro-ecologie kunnen ondersteunen en er een …

Door Sofie Joosen op 1 augustus 2015, over deze onderwerpen: Duffel, Leefmilieu

Jaarlijks organiseert Voka tijdens het parlementair reces een zomerstage voor parlementairen. De bedoeling is om de politiek en het bedrijfsleven dichter bij mekaar te brengen. En hoe kan je dit beter doen dan door de parlementsleden in het bedrijf uit te nodigen. Ook Sofie nam het aanbod aan en …

Door Sofie Joosen op 6 mei 2015, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn, Duffel, Leefmilieu

Om de populatie van zwerfkatten in toom te houden, start de gemeente een sterilisatiecampagne op. Ze zoek hiervoor vrijwilligers. "Een kat kan twee of drie nesten per jaar krijgen. Elk nest telt gemiddeld vier tot zes kittens, die zich op hun beurt zeer snel kunnen voortplanten. Door de zwerfkatten …

Door Sofie Joosen op 28 januari 2015, over deze onderwerpen: Landbouw, Leefmilieu

Het Europees Parlement keurde wetgeving goed die lidstaten de mogelijkheid biedt de teelt van een genetisch gemodificeerd organisme (GGO) te beperken of te verbieden, zelfs als de betrokken GGO op Europees niveau werd goedgekeurd. Hierover werd eerder een akkoord bereikt met de Raad, na een uiterst …

Door Sofie Joosen op 17 december 2014, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn, Leefmilieu

In haar tussenkomst tijdens het begrotingsdebat wees Sofie Joosen erop dat deze eerste Vlaamse beleidsnota en begroting dierenwelzijn een unieke kans is. De uitdagingen op vlak van dierenwelzijn zijn immers groot. Met zijn beleidsnota kiest de minister voor een aanpak die steunt op drie pijlers. Het …