Leefmilieu

Een gezond leefmilieu is essentieel. We blijven inzetten op een betere luchtkwaliteit met minder vervuilende stoffen. Toegankelijke bossen en andere natuur zijn nodig voor rust en recreatie, als habitat voor fauna en flora, en voor het opnemen van vervuilende stoffen als CO2 en fijn stof.

Overheid en burgers moeten zich samen inzetten voor het klimaat. Particulieren moedigen we via subsidies of fiscale voordelen aan om zelf te investeren in energiebesparingen. 
Vanuit het principe dat de vervuiler betaalt, stimuleren we de Vlamingen om duurzaam om te springen met water en andere grondstoffen. Het verschuiven van belastingen van arbeid naar verbruik en vervuiling draagt daar aan bij.

Door recyclage en hergebruik vermindert de afhankelijkheid van steeds duurder wordende grondstoffen uit het buitenland. Bovendien bekleedt onze recyclage-industrie een toppositie in de wereld en dat moeten we zo houden.

Nieuws over dit onderwerp

Het Bio-rapport 2016.

Woensdag 12 juli stelde Sofie de laatste vraag van het parlementaire jaar in de commissie Landbouw. Aanleiding was het jaarlijkse bio-rapport dat verscheen op 3 juli. Dat rapport was een goed rapport, …

Agro-ecologie als hefboom voor duurzame landbouw.

Onze partij is er van overtuigd dat een duurzamer landbouw- en voedingssysteem de toekomst is. In een ruime betekenis wordt dat landbouwmodel omschreven als agro-ecologie. Het is van zeer groot belang …

Sofie loop stage bij Reynaers Aluminium.

Jaarlijks organiseert Voka tijdens het parlementair reces een zomerstage voor parlementairen. De bedoeling is om de politiek en het bedrijfsleven dichter bij mekaar te brengen. En hoe kan je dit beter …