Europa zal de komende jaren aanzienlijk meer investeren in defensie, en heel wat individuele lidstaten ontplooien volop hun eigen initiatieven. Vlaanderen huisvest een aantal toonaangevende bedrijven op het gebied van elektronica, communicatie, robotica, digitale technologie en biotechnologie, die een cruciale rol spelen in internationale toeleveringsketens. “Die bedrijven leveren hoogwaardige en innovatieve producten voor zowel civiel als militair gebruik. Het is daarom van vitaal belang dat Vlaanderen een duidelijke visie en strategie ontwikkelt voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van veiligheid en defensie, met maximale samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, technologie en innovatie”, vertelt Joosen.

Belangrijke rol voor Vlaanderen

Het Vlaams Parlement dringt ook aan op een actievere betrokkenheid van Vlaanderen bij de Defensie-industriële strategie (DIRS). “Beslissingen die van invloed zijn op de bevoegdheden van de deelstaten moeten vooraf in overleg en afstemming met de betrokken overheden plaatsvinden. Dat is vanzelfsprekend,” aldus Joosen. “Het is ook van cruciaal belang dat Europa belemmeringen en protectionistische maatregelen binnen de Europese defensiemarkt aanpakt, om ook kleinere lidstaten gelijke kansen te bieden. Vlaanderen, met zijn bloeiende sectoren in elektronica, communicatie, robotica, digitale technologie en kunstmatige intelligentie, moet hier een belangrijke rol kunnen spelen.”

Exportcontrole en samenwerking

Joosen benadrukt de noodzaak van een gecoördineerde aanpak van exportcontrole. “In Vlaanderen worden duidelijke beleidslijnen gevolgd, waaronder een strikt beleid ten aanzien van Israël. De handhaving is evenwel een opdracht van de douane. Een nauwe samenwerking tussen de dienst controle strategische goederen (dCSG) en de federale douane is dan ook een must. Daarom dringen we er op aan om het operationeel samenwerkingsprotocol tussen beide diensten zo snel mogelijk af te ronden. En uiteraard is het evident dat er consequent wordt opgetreden bij schendingen van de regelgeving inzake wapenexport”, besluit het parlementslid.