Dierenwelzijn

Het aantal klachten over inbreuken op dierenwelzijn ging de laatste jaren in stijgende lijn. Helaas liet de controle erop vaak te wensen over. Nu Vlaanderen zelf bevoegd is voor dierenwelzijn, kunnen we daar eindelijk paal en perk aan stellen. De N-VA wil voor die nieuwe afzonderlijke bevoegdheid een coherent beleid ontwikkelen. Dat moet ook gerichte, doeltreffende controles mogelijk maken, zodat inbreuken op de regelgeving niet langer ongestraft blijven.

Het houden van een huisdier brengt nu eenmaal bepaalde verplichtingen met zich mee waar kopers niet altijd bij stilstaan, zeker bij impulsaankopen. Daarom gaan we een sensibiliseringscampagne voeren over het houden van huisdieren, ook exotische. Speciaal om het probleem van zwerfkatten op te lossen, maken we werk van een kattenplan. En ook de illegale invoer en overmatige kweek van huisdieren zullen we aanpakken.

Nodeloos lijden van dieren moeten we zoveel mogelijk zien te vermijden. Daarom stellen we op termijn een verbod in op onverdoofd slachten en castreren.

Nieuws over dit onderwerp

De verplichte sterilisatie van katten.

Zoals beloofd stelde Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts vlak voor de jaarwisseling zijn plan rond de verplichte kattensterilisatie voor. Sofie vroeg de minister om meer uitleg in de …

Blokstaarten van trekpaarden : eindelijk oplossing ?

Blokstaarten van trekpaarden is al sinds 2001 verboden. Toch wordt dit verbod massaal omzeilt via het achterpoortje van het geneeskundig attest. Minister Weyts heeft nu een oplossing klaar. Alle …

Debat over de Olmense zoo : " Wie niet horen wil, moet voelen."

Vandaag vond in de commissie Dierenwelzijn het debat plaats over de intrekking van de dierentuinvergunning voor de Olmense zoo. Namens de N-VA fractie sprak Sofie haar steun uit voor het doortastende …