Parlementair werk

In het Vlaams Parlement werk ik rond een aantal thema’s die mij na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Mijn focus in deze commissie ligt vooral op biologische landbouw en de ondersteuning van onze landbouwers in deze moeilijke tijden. Ook mijn ervaring als schepen bevoegd voor landbouw komt in deze commissie van pas.

Ik ben ook vast lid van de commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid. Als schepen in Duffel, en dus als uitvoerend mandataris, kan ik in deze commissie mee aangeven welke de gevolgen voor onze lokale besturen zullen zijn van beslissingen op Vlaams niveau. Met bijzondere aandacht volg ik ook de materie rond de toekomst van onze parochiekerken.

Daarnaast ben ik plaatsvervangend lid van de commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme & Onroerend Erfgoed en van de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie & Dierenwelzijn. In deze laatste commissie ben ik vooral bezig met thema’s die aansluiten bij mijn lokale bevoegdheden. Dierenwelzijn is zo een thema. Vermits ik eerste schepen van Dierenwelzijn van Duffel ben, is dit een beleidsdomein waar ik zowel op lokaal als op Vlaams niveau actief mee bezig ben.

Naast dit alles heb ik natuurlijk ook nog bijzondere belangstelling voor streekdossiers over mobiliteit en ruimtelijke ordening.

Voor de volledigheid vermeld ik nog dat ik tweede ondervoorzitter ben van de Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte en plaatsvervangend lid van de commissie voor de Opvolging van het Klimaatbeleid in Vlaanderen.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

 

Recent ingediende documenten

Amendementen op het voorstel van resolutie over het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan

van Allessia Claes, Orry Van de Wauwer, Bart Tommelein, Karl Vanlouwe, Karin Brouwers en Sofie Joosen
1643 (2022-2023) nr. 2

Voorstel van decreet tot bepaling van de specifieke regels over de pacht

van Bart Dochy, Cathy Coudyser, Steven Coenegrachts, Sofie Joosen, Joke Schauvliege en Arnout Coel
1475 (2022-2023) nr. 1

Amendement op het voorstel van decreet tot bepaling van de specifieke regels over de pacht

van Bart Dochy, Cathy Coudyser, Steven Coenegrachts, Sofie Joosen, Joke Schauvliege en Arnout Coel
1475 (2022-2023) nr. 4

Recente vragen

Vraag om uitleg over de toegenomen spanningen en de mogelijke verdere escalatie van het conflict in Kosovo

van Sofie Joosen aan minister Jan Jambon
2875 (2022-2023)

Vraag om uitleg over vaccinatie tegen berengeur als alternatief voor biggencastratie

van Sofie Joosen aan minister Ben Weyts
2776 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de besmetting van Europese runderen door de exotische ziekte EHD

van Sofie Joosen aan minister Jo Brouns
2738 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de onverdoofde castratie van biggen

van Els Sterckx aan minister Ben Weyts
2578 (2022-2023)

Vraag om uitleg over een verbod op de castratie van biggen

van Ludwig Vandenhove aan minister Ben Weyts
2698 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de import van buitenlandse asielhonden in Vlaanderen

van Gwenny De Vroe aan minister Ben Weyts
2413 (2022-2023)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2