Parlementair werk

In het Vlaams Parlement werk ik rond een aantal thema’s die mij na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Mijn focus in deze commissie ligt vooral op biologische landbouw en de ondersteuning van onze landbouwers in deze moeilijke tijden. Ook mijn ervaring als schepen bevoegd voor landbouw komt in deze commissie van pas.

Ik ben ook vast lid van de commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid. Als schepen in Duffel, en dus als uitvoerend mandataris, kan ik in deze commissie mee aangeven welke de gevolgen voor onze lokale besturen zullen zijn van beslissingen op Vlaams niveau. Met bijzondere aandacht volg ik ook de materie rond de toekomst van onze parochiekerken.

Daarnaast ben ik plaatsvervangend lid van de commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme & Onroerend Erfgoed en van de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie & Dierenwelzijn. In deze laatste commissie ben ik vooral bezig met thema’s die aansluiten bij mijn lokale bevoegdheden. Dierenwelzijn is zo een thema. Vermits ik eerste schepen van Dierenwelzijn van Duffel ben, is dit een beleidsdomein waar ik zowel op lokaal als op Vlaams niveau actief mee bezig ben.

Naast dit alles heb ik natuurlijk ook nog bijzondere belangstelling voor streekdossiers over mobiliteit en ruimtelijke ordening.

Voor de volledigheid vermeld ik nog dat ik tweede ondervoorzitter ben van de Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte en plaatsvervangend lid van de commissie voor de Opvolging van het Klimaatbeleid in Vlaanderen.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, wat de aanpassing van een programmatische aanpak betreft

van Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts, Steven Coenegrachts, Arnout Coel, Stijn De Roo en Sofie Joosen
1777 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van decreet tot bepaling van de specifieke regels over de pacht

van Bart Dochy, Cathy Coudyser, Steven Coenegrachts, Sofie Joosen, Joke Schauvliege en Arnout Coel
1475 (2022-2023) nr. 1

Amendementen op het voorstel van decreet tot bepaling van de specifieke regels over de pacht

van Chris Steenwegen, Mieke Schauvliege, Jeremie Vaneeckhout, Meyrem Almaci, Staf Aerts, Elisabeth Meuleman, Bart Dochy, Cathy Coudyser, Steven Coenegrachts, Sofie Joosen, Joke Schauvliege en Arnout Coel
1475 (2022-2023) nr. 6

Recente vragen

Schriftelijke vraag Getuigschrift 'vakbekwaamheid vervoerder' - Opleiding en examens

van Sofie Joosen aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
643 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) - Klachten

van Sofie Joosen aan minister Jo Brouns (Vraag en antwoord)
726 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Vlaamse vertegenwoordiging in Italië en Departement Landbouw en Visserij - Samenwerking

van Sofie Joosen aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
274 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de opkoopregeling voor varkens

van Stefaan Sintobin aan minister Jo Brouns
2987 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de recente campagne rond varkensvlees van het Vlaams Centrum voor Visserij- en Agromarketing en het meest recente advies van de dienst Dierenwelzijn

van Meyrem Almaci aan minister Jo Brouns
3079 (2022-2023)

Vraag om uitleg over het uitdoofbeleid voor het Brugse dolfinarium Boudewijn Seapark

van Meyrem Almaci aan minister Ben Weyts
2941 (2022-2023)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2