Parlementair werk

In het Vlaams Parlement werk ik rond een aantal thema’s die mij na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Mijn focus in deze commissie ligt vooral op biologische landbouw en de ondersteuning van onze landbouwers in deze moeilijke tijden. Ook mijn ervaring als schepen bevoegd voor landbouw komt in deze commissie van pas.

Ik ben ook vast lid van de commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid. Als schepen in Duffel, en dus als uitvoerend mandataris, kan ik in deze commissie mee aangeven welke de gevolgen voor onze lokale besturen zullen zijn van beslissingen op Vlaams niveau. Met bijzondere aandacht volg ik ook de materie rond de toekomst van onze parochiekerken.

Daarnaast ben ik plaatsvervangend lid van de commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme & Onroerend Erfgoed en van de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie & Dierenwelzijn. In deze laatste commissie ben ik vooral bezig met thema’s die aansluiten bij mijn lokale bevoegdheden. Dierenwelzijn is zo een thema. Vermits ik eerste schepen van Dierenwelzijn van Duffel ben, is dit een beleidsdomein waar ik zowel op lokaal als op Vlaams niveau actief mee bezig ben.

Naast dit alles heb ik natuurlijk ook nog bijzondere belangstelling voor streekdossiers over mobiliteit en ruimtelijke ordening.

Voor de volledigheid vermeld ik nog dat ik tweede ondervoorzitter ben van de Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte en plaatsvervangend lid van de commissie voor de Opvolging van het Klimaatbeleid in Vlaanderen.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over de evolutie naar een proefdiervrije toekomst in Vlaanderen

van Gwenny De Vroe, Sofie Joosen, Tinne Rombouts, Allessia Claes, Bart Dochy en Axel Ronse
1344 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van resolutie over de erkenning als genocide van de Holodomor, de grote hongersnood van 1932-1933 in Oekraïne die het gevolg was van de communistische landbouwpolitiek in de voormalige Sovjet-Unie

van Sofie Joosen, Orry Van de Wauwer, Bart Tommelein, Karl Vanlouwe, Karin Brouwers en Joris Nachtergaele
1503 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van resolutie over de erkenning van de Russische Federatie als staatssponsor van terrorisme

van Karl Vanlouwe, Orry Van de Wauwer, Bart Tommelein, Cathy Coudyser, Karin Brouwers en Sofie Joosen
1516 (2022-2023) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Voedseldeal 9 'Voedselstrategieën op lokaal, regionaal en provinciaal niveau' - Financiering en monitoring

van Sofie Joosen aan minister Jo Brouns (Vraag en antwoord)
200 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Voedseldeals - Budgetten voor besliste acties

van Sofie Joosen aan minister Jo Brouns (Vraag en antwoord)
191 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Antibioticareductie bij gezelschapsdieren - Overleg

van Sofie Joosen aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
159 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Verslag over het voorstel van resolutie over de erkenning als genocide van de Holodomor, de grote hongersnood van 1932-1933 in Oekraïne die het gevolg was van de communistische landbouwpolitiek in de voormalige Sovjet-Unie

namens Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme, verslag door Vera Jans en Bart Tommelein
1503 (2022-2023) nr. 2

Verslag van het verslagmoment van de Europese Ministerraden Landbouw en Visserij van februari tot en met oktober 2022

namens Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid, verslag door Leo Pieters
1548 (2022-2023) nr. 1

Verslag van het verslagmoment van de Europese Ministerraden Landbouw en Visserij van februari tot en met oktober 2022

namens Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid, verslag door Leo Pieters
1548 (2022-2023) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2