Parlementair werk

In het Vlaams Parlement werk ik rond een aantal thema’s die mij na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Mijn focus in deze commissie ligt vooral op biologische landbouw en de ondersteuning van onze landbouwers in deze moeilijke tijden. Ook mijn ervaring als schepen bevoegd voor landbouw komt in deze commissie van pas.

Ik ben ook vast lid van de commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid. Als schepen in Duffel, en dus als uitvoerend mandataris, kan ik in deze commissie mee aangeven welke de gevolgen voor onze lokale besturen zullen zijn van beslissingen op Vlaams niveau. Met bijzondere aandacht volg ik ook de materie rond de toekomst van onze parochiekerken.

Daarnaast ben ik plaatsvervangend lid van de commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme & Onroerend Erfgoed en van de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie & Dierenwelzijn. In deze laatste commissie ben ik vooral bezig met thema’s die aansluiten bij mijn lokale bevoegdheden. Dierenwelzijn is zo een thema. Vermits ik eerste schepen van Dierenwelzijn van Duffel ben, is dit een beleidsdomein waar ik zowel op lokaal als op Vlaams niveau actief mee bezig ben.

Naast dit alles heb ik natuurlijk ook nog bijzondere belangstelling voor streekdossiers over mobiliteit en ruimtelijke ordening.

Voor de volledigheid vermeld ik nog dat ik tweede ondervoorzitter ben van de Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte en plaatsvervangend lid van de commissie voor de Opvolging van het Klimaatbeleid in Vlaanderen.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over de evolutie naar een proefdiervrije toekomst in Vlaanderen

van Gwenny De Vroe, Sofie Joosen, Tinne Rombouts, Allessia Claes, Bart Dochy en Axel Ronse
1344 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van resolutie over de ontwikkeling van een duurzame en geïntegreerde aqua- en maricultuur in Vlaanderen

van Cathy Coudyser, Joke Schauvliege, Bart Tommelein, Sofie Joosen, Bart Dochy en Joris Nachtergaele
753 (2020-2021) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over de hervorming van de pachtwetgeving

van Cathy Coudyser, Joris Nachtergaele, Sofie Joosen, Arnout Coel, Karolien Grosemans en Piet De Bruyn
670 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Antibioticagebruik in de landbouw - Reductie

van Sofie Joosen aan minister Jo Brouns (Vraag en antwoord)
722 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Bereiding kreeften - Elektrische verdoving

van Sofie Joosen aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
609 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Optimalisatie systeem 'dierenarts met opdracht' (DMO) - Conclusies rapport

van Sofie Joosen aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
572 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over de toekomst van de varkenshouderij

van Chris Steenwegen aan minister Jo Brouns
685 (2021-2022)

Actuele vraag over de uitspraken van de minister betreffende de varkenssector en de bezwaren tegen het stikstofakkoord

van Stefaan Sintobin aan minister Zuhal Demir
670 (2021-2022)

Actuele vraag over de zogenaamde vernietiging van te veel geproduceerde varkens

van Tinne Rombouts aan minister Zuhal Demir
681 (2021-2022)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2