Gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden

Door Sofie Joosen op 2 februari 2022, over deze onderwerpen: Duffel
Duffel

Zoals afgesproken in het regeerakkoord heeft de Vlaamse Regering een kader vastgelegd voor gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden. Deze groep wordt niet aan hun lot overgelaten, maar wordt actief ingeschakeld voor maatschappelijk relevante taken voor de lokale gemeenschap. Burgemeester Sofie Joosen steunt het voorstel van gemeenteraadslid Chris De Vos (N-VA) die dit thema gisteren op de gemeenteraad agendeerde. “Langdurig werkzoekenden kunnen nuttig werk verrichten bij lokale besturen, vzw’s of scholen.”, aldus het Duffelse gemeenteraadslid.

Sociale vaardigheden en arbeidsritme

De gemeenschapsdienst is bedoeld voor mensen die, ondanks begeleiding door de VDAB, al 2 jaar vruchteloos op zoek zijn naar werk. Wanneer ze worden ingeschakeld in een traject via gemeenschapsdienst kunnen ze sociale vaardigheden, arbeidsattitudes en arbeidsritme verwerven. Dit kan een belangrijke opstap zijn richting een passende job op de reguliere arbeidsmarkt. Als een werkzoekende deze passende actie in zijn traject weigert, zal hij worden gesanctioneerd. De hoofddoelstelling blijft natuurlijk om de werkzoekenden aan een vaste baan te helpen. Daarom is de gemeenschapsdienst ook deeltijds. Er dient minimum 2 halve dagen en maximum 2 hele dagen gepresteerd te worden en dat voor maximum 6 maanden. Bovenop de werkloosheidsuitkering is er een kleine vergoeding voorzien van 1,3 euro bruto per uur. Ook vervoersonkosten en kosten voor kinderopvang kunnen worden terugbetaald.

De lokale besturen zullen een belangrijke partner worden bij de uitvoering van deze maatregel. In eerste instantie zullen ze samen met de VVSG geconsulteerd worden over de verdere uitwerking van deze gemeenschapsdienst. Nadien zullen ze met de onderwijsinstellingen en vzw’s instaan voor het ter beschikking stellen van plaatsen en de begeleiding van de werkzoekende als deze op hun werkvloer terecht komt. “In Duffel zijn er ongeveer 175 personen die voor het traject in aanmerking komen. Over heel Vlaanderen gaat het om zo’n 70.000 mensen. Heel wat mensen kunnen dus geholpen worden. We gaan als gemeente dan ook graag in op de vraag van gemeenteraadslid Chris De Vos en stappen mee in het activeringstraject.”, zegt onze burgemeester Sofie Joosen.

Het voorbereidingstraject zal in de loop van dit jaar starten. Begin 2023 start dan de gemeenschapsdienst.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is