N-VA steunt Europese onderzoekscommissie naar dierentransport

Door Johan Van Overtveldt, Sofie Joosen op 2 juli 2020, over deze onderwerpen: Europees beleid, Dierenwelzijn
Transport van varkens

De Europarlementsleden van de N-VA steunen de vraag van het Europees Parlement naar een onderzoekscommissie over dierentransport. Volgens Johan Van Overtveldt gebeurt dat niet altijd volgens de normen van dierenwelzijn. “Jaarlijks worden miljoenen dieren over lange afstanden vervoerd tussen EU-lidstaten en naar landen buiten de EU. Sinds 2005 bestaat er wetgeving om het welzijn van dieren tijdens transport te garanderen, maar de problemen met de uitvoering en handhaving zowel binnen als buiten de EU zijn schrijnend en onaanvaardbaar.”

Dierentransport komt vaak neer op dierenmishandeling

Overvolle voertuigen, onvoldoende onderbreking voor rust, voer en water, ontoereikende ventilatie, vervoer bij extreme hitte... het komt neer op dierenmishandeling, en het komt al te vaak voor. In februari 2019 nam het Europees Parlement al een resolutie aan met een reeks van concrete aanbevelingen om de bestaande regels te verbeteren. Ook toen vroeg een groep parlementsleden om een onderzoekscommissie, maar de conferentie van voorzitters ging hier niet op in. Bij de tweede poging lukt het wel.

Einde aan dierenleed

De N-VA hoopt dat het werk van de onderzoekscommissie de Commissie over de streep kan trekken om de wetgeving te herzien. Die ambitie staat overigens ook in het Vlaams regeerakkoord. Vlaams Parlementslid Sofie Joosen reageert positief. “Vlaanderen is al lang vragende partij. Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts kreeg een stevig mandaat van het Vlaams Parlement om daarover bij Europa op tafel te kloppen. Zeker bij de Noord- en West-Europese lidstaten is er een breed draagvlak om snel stappen in te zetten. Wij houden vanuit Vlaanderen dus de druk op de ketel om een einde te maken aan het dierenleed.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is